Anne Fossum

Født 6. januar 1945, Nes i Buskerud
Død 8. januar 2017, Grue

Anne Fossum Galleri

BilderVideo og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:

Anne Karin Kjensberg